บริษัท เอ็มแอนด์เอ็ม ยิ่งเจริญ ทาวเวอร์เครน เซอร์วิส จำกัด
ได้จดทะเบียนตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท
จำกัด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2552 ทะเบียนเลขที่ 0105552098365
ด้วยทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท

M & M YingCharoen Tower Crane Serrices Limited 
Listed under the Civiland Commercial Code
Is an entity type company on September 14 , 2009
Registration Number 0105552098365
Authorised 3 million Baht
                 
               
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 99/151 ซอยนิมิตใหม่ 13 ถนนนิมิตใหม่
 
แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กทม 10510
โดยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้เช่าทาวเวอร์เครนมือสองในเมืองไทย
รวมไปถึงการซื้อขาย บริการติดตั้ง - รื้อถอน เพิ่มความสูง
พร้อมจำหน่ายอะไหล่ และอุปกรณ์ทาวเวอร์เครน ราคาถูกทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการก่อสร้างอาคารสูง

Headquarters Located at 99/151 Nimit Mai Soi 13
Nimit Mai Road  District sand kong Din  khlong sam wa 
Bangkok  10510 
Do business about the Renting Service Tower Cranes 
second hand in Thailand the trades Installation serrices
Razing and heighten and distribution of spare parts
Tower Crane equipment on the cheap all to satisfy
customers construction of tall buildings  
                 
                 
 
Current Pageid = 1