บริษัท เอ็มแอนด์เอ็ม ยิ่งเจริญ ทาวเวอร์เครน เซอร์วิส จำกัด
ได้จดทะเบียนตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท
จำกัด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2552 ทะเบียนเลขที่ 0105552098365
ด้วยทุนจดทะเบียน 3000000 บาท
                 
               
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 99/151 ซอยนิมิตใหม่ 13 ถนนนิมิตใหม่
 
แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กทม 10510
โดยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้เช่าทาวเวอร์เครนมือสองในเมืองไทย
รวมไปถึงการซื้อขาย บริการติดตั้ง - รื้อถอน เพิ่มความสูง
พร้อมจำหน่ายอะไหล่ และอุปกรณ์ทาวเวอร์เครน ราคาถูกทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการก่อสร้างอาคารสูง
                 
                 
 
Current Pageid = 1